Español   Català   English   

Avís legal

1. El titular d’aquest lloc web és FERRANDO – SANZ NOTARIOS ASOCIADOS S.C.P, amb N.I.F J64861353, amb domicili a Rambla de la Pau, 1 – Ento 1º, codi postal 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
 
2. L’accès al site de FERRANDO – SANZ NOTARIOS ASOCIADOS S.C.P, és gratuït. Tot el contingut es propietat intel•lectual de FERRANDO – SANZ NOTARIOS ASOCIADOS S.C.P. Qualsevol utilització del mateix contrària a les normes de sefuretat en matèria de propietat intel•lectual, será perseguida d’acord amb la legislació vigent.